HOME

OVER BERNADETTE BLIJFT!
Bernadette Blijft is een actiegroep die strijdt voor het behoud van de sociale woonwijk Sint-Bernadette (Gent). De eisen die zij stellen aan huisvestingsmaatschappij WoninGent en Stad Gent zijn een democratische dialoog over de toekomst van de wijk en een renovatie van de huizen blok per blok. Om meer te weten te komen over onze laatste acties: lees onze blog of volg ons op facebook.

WAT VOORAFGING
In juni 2020 kwam de Bernadettewijk uitgebreid in de pers omwille van de slechte staat van enkele huizen. In de nasleep daarvan besloot WoninGent de wijk te slopen en de huizen te vervangen door volledige nieuwe woontorens. De bewoners werden in deze beslissing niet geraadpleegd, en het besluit is bijgevolg niet op maat van de bewoners.

Het gevolg van een volledige sloop is dat de huidige bewoners herhuisvestigd worden in verschillende andere Gentse woonwijken. Dit vernietigt het huidige gemeenschapsgevoel in de wijk, dat de bewoners graag willen behouden. Velen van hen groeiden er op, en willen er dan ook deel van deze hechte gemeenschap blijven. De haalbaarheidsstudies die werden uitgevoerd naar aanloop van deze beslissing, wijzen er niet op dat de volledige sloop de beste oplossing is. Er zijn geen argumenten die er op wijzen dat blok per blok renoveren (waardoor de mensen in de wijk kunnen blijven) niet financieel haalbaar is.

De actiegroep heeft sinds maart 2021 deze strijd ook verbreed naar de bredere woonproblematiek in Gent: te weinig sociale hesvesting, te weinig betaalbare woningen, veel leegstand, en nog steeds te veel mensen die op straat moeten slapen. Samen met bewoners van verschillende sociale woonwijken verzamelen zij beleidsvoorstellen, die ze aan de Stad Gent willen presenteren.

DE CAMPAGNE
De actiegroep Bernadette Blijft kraakte rond kerstmis 2020 twee van de leeggehaalde huizen in de Sint-Bernadettewijk. Een deel van de actievoerders woont in de huizen, wegens hun eigen precaire woonsituatie. Eén van de twee huizen wordt gebruikt als planbureau: hier kunnen buurtbewoners, actievoerders en sympathisanten elkaar ontmoeten om een nieuw plan voor de wijk uit te tekenen.

WoninGent klaagde de actiegroep aan voor het onrechtmatig bezetten van de panden en wou hen via een rechtszaak laten buitenzetten. De rechter oordeelde in maart 2021 dat de krakers nog zes maanden mogen blijven omwille van hun positieve invloed op de buurt. Dit wil zeggen dat zij verder hun campagne kunnen uitbouwen in samenspraak met de buurtbewoners, en kunnen blijven strijden voor de eis Blok Per Blok!

Om de gerechtskosten te dekken, organiseert Steungroep Bernadette Blijft een benefiet.